Kontakt

We wszelkich sprawach dotyczących grupy prosimy pisać na adres email: VeteraniRekrutacja@gmail.com