LEGION WIOSENNE PORZĄDKI

W związku z ostatnimi wydarzeniami na łamach forum Legionu oraz bezprawnie podjętymi działaniami podczas ostatnich planowych rozgrywek, zostało zwołane zebranie i przeprowadzone w regulaminowym trybie głosowanie Rady Legionu, (31/08/14). Jednogłośnie MrFler, PolishFactor,  Auron oraz blackelmo zdecydowali o usunięciu drużyny Hastati [HST], dowodzonej przez Wcisło (członka Rady Legionu) z szeregów zgrupowania „Legion”. Wszyscy obecni członkowie rady jednogłośnie zgodzili się na podjęcie powyższej decyzji. Z dniem 31/08/2014, 22:19, Hastati przestaje być częścią organizacji „Legion”. W celu omówienia wszelkich tematów technicznych, prosimy o kontaktowanie się z blackelmo.