Pożegnaliśmy wczoraj naszego kolegę… :-(

Gnacik – dziękujemy za wszystko!

Po wielu latach zabawy i wspólnych wirtualnych przygód grupę naszą opuścił jeden z najstarszych Veteranów – były członek sztabu, mój ostatni  zastępca i były przez ostatnie 2 lata, choć długotrwale już nie aktywny dowódca polowy Veterani – Gnacik.

Zgodna z regulaminem decyzja sztabu potwierdzająca fakt skreślenia z listy członków naszej grupy zapadła 25.09. 2019 po odbytej drugiej z kolei rozmowie. Mimo wcześniejszej prośby o  przemyślenie działań, by  pozostać z nami, wczoraj ostatecznie przedstawił nam swoje własne życiowe plany, które rozumiemy i szanujemy.

Dziękujemy więc serdecznie za wspaniałe spędzone chwile, działania i z naszą pomocą stworzone , choć nieliczne ,ale radujące nas treści. Życzymy powodzenia w zapowiedzianych nam wczoraj i organizowanych poza nami już własnych, całkowicie niezależnych projektach. Cieszymy się ,że to co planujemy stało się też dodatkową inspiracją do ich dalszej realizacji.

Mamy nadzieję ,że kiedyś będziemy ponownie mogli połączyć nasze siły i radować się wspólnie zabawą w miłej i kulturalnej atmosferze.

Jednocześnie informujemy, ,że w dacie podjęcia decyzji stracił on prawo do dalszego reprezentowania grupy Veterani/EGRH jak też posługiwania się nazwą i znakami tworzonych projektów ,oraz Dev Teamu September39(Wrzesień39), z którego członków został też wykreślony.  Dotyczy to również stworzonych wspólnie w ramach działania grupy lub przekazanych nam przez jej członków treści, do których dostęp posiadał i w oparciu, o które tworzył oraz całkowicie dobrowolnie przekazywał za co bardzo dziękujemy. Informacja z obszernym uzasadnieniem i potwierdzeniem decyzji sztabu, przekazana została dodatkowo drogą elektroniczną.

Zgonie z hierarchią, aktualny zastępca PolishFactor i głównopowadzący EGRH,  który w 2017 r. z powodów komplikacji po ciężkim wypadku nie był jeszcze w stanie podołać opiece nad całością działań, został za zgodą sztabu, ponownie głównym opiekunem i prowadzącym wszystkich projektów grupy  Veterani, w tym EGRH September39 oraz najnowszego Westerplatte39.

Oficjalnym jedynym zastępcą VETERANI i EGRH pozostaje kol. novee, a w dalszej kolejności członek sztabu  kol. Bruno.  Tym samym skład sztabu ulega też zmianie (skreślenie kol. Gnacika).  Z dniem 25.09.2019 zmianie ulega też regulamin o wynikającą ze stanu faktycznego modyfikację zapisanych tam członków sztabu.

Osobiście bardzo dziękuję za okazane „staremu dowódcy” i zafascynowanemu historią „półkalece” zaufanie, niuestające  wsparcie, motywację  oraz docenienie wspólnie prowadzonych w ramach EGRH od lat działań na rzecz kontynuowania dalszego rozwoju historycznych i patriotycznych pasji, dzięki niebywałej pracy rekonstruktorskiej i pozyskaniu w 2013 roku uznania oraz zaufania Core Spetember39, oraz wynikowego przekazania nam licencji dla uratowania i rozwoju naszego narodowego moda.

Jednocześnie witamy też nowych i starych członków, którzy dołączyli licznie, by wspomóc rozwijać już w znacznie szerszym wymiarze tworzone obecnie zupełnie nowe i profesjonalne projekty.

Sztab:  PolishFactor, Bruno, novee.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.