75. rocznica wybuchu II wojny światowej

Obchody 75. rocznicy wybuchu II wojny światowej

uroczystość oficjalna

1 września br. przypadła 75. rocznica wybuchu II wojny światowej. Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku zaprosił do udziału w odbywających się tego dnia uroczystościach, w których uczestniczyła delegacja IPN na czele z Prezesem IPN dr. Łukaszem Kamińskim.

Od 27września LEGION i jego komórka EGHR (Elektronicznej Grupy Rekonstrukcji Historycznych) planuje publikację trzeciej z z serii 3 stworzonych misji dokładnej rekonstrukcji Obrony Westerplatte, na które to wydarzenie zostaną zaproszone wybrane zewnętrzne klany ARMA. Jest to pełna 7 dniowa rekonstrukcja wydarzeń z poddaniem się polskiej placówki włącznie.  Do zainteresowanych klanów zostaną rozesłane zaproszenia na to ważne patriotyczne wydarzenie.  Planujemy miejsce dla około 100 graczy-rekonstuktorów (tj prawie połowy oryginalnej obsady placówki).  Specjalnie do tego celu zostanie przygotowany 2 serwer z tzw Hedless Cilntem, by zapewnić właściwą płynność rozgrywki podczas odtwarzanej bitwy dla tej ilości uczestników .

Zapraszamy serdecznie do upamiętniania naszej historii.

Program uroczystości 75 rocznicy: 4.35 Westerplatte – oficjalne obchody pod pomnikiem Obrońców Wybrzeża. W uroczystościach weźmie udział delegacja Instytutu Pamięci Narodowej na czele z Prezesem IPN dr. Łukaszem Kamińskim, Dyrektorem Oddziału IPN w Gdańsku dr hab. Mirosławem Golonem i Naczelnikiem Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej w Gdańsku dr Karolem Nawrockim.

9.00 Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni im. prof. dr. Maksymiliana Tytusa Hubera (ul. Sambora 48) – uroczysta inauguracja roku szkolnego przez Prezesa IPN dr. Łukasza Kamińskiego. Na terenie szkoły prezentowana będzie wystawa pt. Pierwsza odsłona. Okupacja niemiecka na Kaszubach i Kociewiu w 1939 r., przygotowana przez gdański oddział IPN. 10.00 Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Akademii Medycznej (ul. Kładki 2) – modlitwa i złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą miejsce kaźni Polaków w dawnym gmachu Victoriaschule. W uroczystości weźmie udział prof. UG Grzegorz Berent, pracownik pionu naukowego gdańskiego oddziału IPN. 11.00 Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku (ul. Obrońców Poczty Polskiej 1/2) – konferencja prasowa Prezesa IPN dr. Łukasza Kamińskiego poświęcona zadaniom edukacyjnym IPN na zbliżający się rok. W programie konferencji przewidziano także wystąpienie wicedyrektor Biura Edukacji Publicznej Kamili Sachnowskiej. 11.40 Muzeum Poczty Polskiej (bezpośrednio po konferencji) – prezentacja broszury Obrońcy Poczty Polskiej w Gdańsku (seria: Patroni Naszych Ulic). Opowie o niej autor, historyk pionu naukowego gdańskiego oddziału IPN Jan Daniluk.

12.00 pod pomnikiem Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku (ul. Obrońców Poczty Polskiej 1/2) – uroczysta Msza Święta w intencji Poległych Pocztowców z udziałem Prezesa IPN dr. Łukasza Kamińskiego, Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza oraz Prezesa Poczty Polskiej S.A. Jerzego Jaśkowiaka.

15.00 przy tablicy poświęconej harcmistrzowi Janowi Ożdżyńskiemu (ul. Dyrekcyjna 2/4) – złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą pierwszą ofiarę II wojny światowej w Gdańsku z udziałem Prezesa IPN dr. Łukasza Kamińskiego.