Pomoc Ukrainie

KIERUNKOWA AKCJA „POMOC UKRAINIE”

STRONA GŁÓWNA  www.ukrainehelp.com.pl

Dla ochrony kluczowego dla ewakuacji i zapatrzenia „korytarza życia”  i  doposażenia ochotników także walczących w międzynarodowych batalionach.

*Potrzebne zabezpieczenie dla 1 miliona obrońców cywilizacji w centrach szkoleń

LWÓW – RÓWNE – TARNOPOL- IWANO-FANKIWSK (dawny STANISŁAWÓW)

Bronimy ponownie dawnych polskich miast i własnych granic!

 

Osobisty apel członka rodziny katyńskiej jaki  by pomóc odnaleźć się Nam wszystkim  przekazano UKRAINE HELP dla jego wsparcia

HISTORIA POWSTANIA AKCJI

2 dni po inwazji prof. Monka Zytke ze Stowarzyszenia „Stara Oliwa” poleciła mnie młodziutkiej ukraińskiej studentce jaka z łzami w oczach błagała  o ratowanie życia jej ojca i brata – ochotników jacy  bronią między innym Lwowa…

Dziecko przestawiło mi listy zaopatrzenia i poważne dokumenty uwierzytelniające z błaganiem o pomoc… i zostałem nagle w Polsce koordynatorem ratowania zagrożonej „drogi życia”.

REFERENCJE

Nazywam się Robert Witosławski. Jestem wnukiem obrońcy Helu mata Waleriana Witosławskiego, absolwentem byłej już słynnej Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi i oficerem w stanie spoczynku, a z zamiłowania programistą jaki prowadzi od lat społecznie projekty patriotyczne oparte na wychowaniu młodzieży, nauki historii, walki o zachowanie pamięci narodowej, popularyzacji służby wojskowej, szkoleń ogólno-wojskowych i przygotowania taktycznego, tworzenia elektronicznych grup rekonstrukcji historycznej na symulatorach wojskowych, nauki programowania i zagospodarowania potencjału osób niepełnosprawnych oraz projektu forsowania wirtualnej rzeczywistości oraz holografii dla zacofanej polskiej edukacji oraz medycyny w roli szefa i prowadzącego projekty społeczne w ramach stworzonych grup veterani.pl, egrh.pl oraz cwr.com.pl .

Jestem też opiekunem Rodzin Obrońców Wybrzeża prowadzącym z Nimi wraz z prof. Moniką Zytke  program wychowawczo – patriotyczny pt.„Okruchy Pamięci”, w którym uczestniczą członkowie najsłynniejszych pomordowanych przez Niemców i Sowietów dowódców oraz oficerów ze sztabu admirała Unruga.

Wsparcie akcji „Ukraine help” i przekazanie apeli o pomoc potwierdzili

Rodzina admirała Józefa Unruga (dow. Obrony Wybrzeża) – wnuczki Barbary

Rodzina kpt.Antoniego Kasztelana (dow. kontrwywiadu w sztabie adm. Unruga) i wnuk Paweł jaki działa bezpośrednio w sztabie akcji w USA

Rodzina  kmdr. Zbigniewa Przybyszewskiego (dow. Baterii Laskowskiego) – wnuczki Anny

Rodzina Kazimierza Pytkoz wnuczką dr. Barbarą Pytko opiekunką Rodzin Katyńskich.

 Współpracujemy ściśle z organizacjami non profit tj. Stowarzyszeniem Wiatr od Morza Kamila Sarapuka przy projekcie „Forteczna Gdynia” ratującego zabytki militarne 1939r. i pomagającego jako badacz polskiej architektury fortyfikacyjnej z innymi wybitnymi specjalistami w tej dziedzinie w tym Waldemarem Nadolnym, czy Mariuszem Wójtowiczem-Podchorskim w rekonstrukcjach wirtualnych Baterii Canet, Kępy Oksywskiej, oraz Helskiej Baterii Cyplowej i Westerplatte z 1939r, Stowarzyszeniem Stara Oliwa prof. Moniki Zytke (opiekunce młodzieży i artystów) przy Domie Zarazy im. Śp. Danuty Rolke-Poczman i oficjalnie upełnomocnionym koordynatorem pomocy z ramienia „Sztabu Obrony Przykarpacia” dla ochrony podstawy „drogi życia” w oparciu o rubież Lwów, Równe , Tarnopol , Stanisławów i Kamienic Podolski.

Anna Narloch wnuczka kmdr. Zbigniewa Przybyszewskiego dow. Baterii imienia Heliodora Laskowskiego na stanowisku nr. 4  jej  dziadka. Od lewej Koordynator „Ukarine Help” Polska – Robert Witosławski wnuk obrońcy Helu mata. Waleriana Witosławskiego i Szef CWR ( Centrum wirtualnych Rekonstrukcji) Veterani.pl. EHRH.pl , prezes Karol Filip Wójcik „TERRA HELENSIS” i członek zarządu „PRZYJACIELE HELU” ,  prezes Kamil Sarapuk ” WIATR OD MORZA”

Lista organizacji non jak patronuje akcji Ukraine Help

STOWARZYSZENIE „STARA OLIWA” KRS 0000033875 NIP 5842333199 REGON 191709204

Adres siedziby
Grunwaldzka 496 / 6, 80-309 Gdańsk

Imienia śp. Prezes Danuty Rolke Poczman z Centrum pomocy badań i terapii postraumatycznej dzieci w DOMU ZARAZY, Stary Rynek Oliwski 15

Prezes: prof. Monika Zytke

STOWARZYSZENIE „PRZYJACIELE HELU” KRS 0000060239 NIP 5871383604 REGON 191209298

Adres siedziby
Helska 16, 84-150 Hel, Polska

Prezes: Mirosław Kuklik

STOWARZYSZENIE „TERRA HELENSIS” KRS 0000560437 NIP 5871704126 REGON 361640487

Adres siedziby
Adm. Steyera 10C / 9, 84-150 Hel, Polska

prezes : Karol Filip Wójcik

MUZEUM OBRONY WYBRZEŻA

RYCERSKA KADRA POLSKI

 

Po stronie Polonii w USA we wsparcie akcji „Ukraine help” zaangażował się GRH 10 Pułk Dragonów gen. Maczka i jego dowódca Marek Rowickiego oraz Piotra Krawerenda jacy zgodzili się zostać głównymi koordynatorami w USA , podobnie jak ja w Polsce.

Wszystkie wymienione organizacje non profit są zaangażowane w obecna akcję. Powstały też w oparciu o ich siedziby liczne magazyny w całej Polsce.

Dowóz z magazynów zapewnia strona Ukraińska i Polska pod nadzorem koordynatorów ze strony sztabu z okazanymi nam imiennymi pełnomocnictwami i dodatkowymi dokumentami uwierzytelniającymi. Oryginały dostępne do okazywania na miejscu.

„Sztab Obrony Przykarpacia”

Lista oficjalnych koordynatorów:

W Ukrainie –”Sztab Obrony Przykarpacia” +38 0931504341 [email protected]
„Patrioci Ukrainy» +38 0987912416 [email protected]
Andrzej Butchak
W Polsce – Robert Witosławski +48 720787069 [email protected]
Mariana Butchak +48 733 161 909 [email protected]
W USA – Marek Rowicki [email protected] +1 708 218 0162
Piotr Krawerenda [email protected] +1 847 962 5217

 

 i Słów kilka od Marianny po Polsku do wszystkich Polaków:

NA RATUNEK LWOWA i UTRZYMANIA DROGI ŻYCIA !!!

Poglądowa mapka głównych strategicznych celów  i planów sił inwazyjnych 3Rzszy 2.0

SYTUACJA:

Niezwykła obrona i obecnie prowadzone z sukcesem kontrataki (widać szkolenie instruktorów NATO i pomoc brygad międzynarodowych), jednak w zagrożeniu zaraz utratą „korytarza życia” z powodu przejęcia bez rozgłosu Białorusi i jej sprzętu oraz ogłoszoną ponad milionową mobilizacją sytuacja może się na zapleczu i czołowych kierunkach dynamicznie zmieniać .

W obliczu coraz większej determinacji wroga jaki rzuca kolejne odwody i nasila terror już z bestialskim bombardowaniem miast i kluczowych obiektów cywilnych oraz infrastruktury cywilnej w zimę (vide Syria, Czeczenia), i z braku realizacji w czasie jego podstawowych celów, stosuje coraz większy terror na zapleczu, aby złamać dalszą wolę walki. Siana jest panika jaka ma sparaliżować i tak przeciążone już szlaki komunikacyjne z uciekinierami. Zagrożone są wysadzeniem tamy na Dnieprze oraz elektrownie atomowe.

Dantejskie sceny wywołujące łzy, działy  się w Lwowie. Obecnie z powodu kontrofensywy i zniszczenia zaplecza , możemy być świadkami kolejnej fali uciekinierów na co należy się przygotować. Nie zapominamy o  rozpaczy  dzieci rozdzielanych od matek i ładowanych samych do pociągów by więcej weszło i traumie jaką przyniosło. Stosy porzuconych wózków dziecięcych, walizek i rzeczy by oszczędzić miejsce i uratować jak najwięcej istnień oby  zaraz nie powróciły. Stanęliśmy w obliczu niewyobrażalnej ludzkiej tragedii od czasów II WŚ w centrum Europy z jaką przyszło Nam walczyć!!!

KORYTARZ ŻYCIA

800.000 głównie dzieci, trafiło pod bezpieczne skrzydła granic Polski. Eksodus ludności osiągnął skalę ponad 4mln i trwa… Wyniszczająca wojna planowana jest na lata (wg. szacunków  ekspertów nawet od 3-10 lat) jaka zaowocuje dodatkową tragedią tj. pozbawieniem finalnie setek tysięcy rodzin ich jedynych żywicieli.

PRIORYTETY

1. Program terapeutyczny dla dzieci z post traumatycznym syndromem stresu pourazowego PTSD i leczenia EMDR przez tzw VR terapię bajkową z użyciem pomocy w stworzonym Centrum pomocy badań i terapii postraumatycznej dzieci i matek w „DOMU ZARAZY”

 

Brat Marianny szkolący ochotników na medyków

2. Osłonić „korytarz życia” ochraniany u podstawy głównie rezerwistami z tyłowych jednostek i  słabo doposażonymi ochotnikami z racji przesunięcia znaczących sił do niezbędnych kontrataków.

Wystarczy spojrzeć na wyposażenie ochotników, by pojąć nadchodzącą tragedię

Wola walki jest nadal wielka mimo licznych strat i nowego oblicza wojny tj „wojny dronów”  Tu brat Marianny jaki walczy de facto też za Nas , szkolący ochotników na medyków. Tworzne są kolejne z wielu, ochotniczych batalionów obrony Lwowa i okolic. Osłaniają Oni też zaplecze,  transporty oraz  tysiące  uciekających z powodu  pozbawianych na zimę elektryczności i wody ludzi.  Wioski podobnie jak w Czeczenii są bez pardonu równane z ziemią w celu wywołania paniki…

Ci chłopcy się jednak  nie poddadzą. Musi ich być też minimum milion! To ogromne potrzeby. Bronią własnej ziemi i wszystkich wartości dzisiejszej cywilizacji do jakiej chcieli i postanowili się dołączyć. Jeśli nie zatrzymamy razem 3Rzszy 2.0 tu i teraz, to biada Nam bo bez wątpienia  zgodnie z oficjalnymi zapowiedziami z bunkra na Uralu, będziemy następni. Spojrzeć na mapę i kolejne aneksje i napaści nie pozostawiają złudzeń. Apetyt potwora tylko rośnie i rośnie…

Do walki legalnie dołączyli ochotnicy z całego cywilizowanego świata by zgnieść zło w zarodku. Wymagają również szkolenia i wsparcia …

Jeśli ich doposażymy  medycznie i ochronnie zakończmy szybciej tę wojnę. Tylko klęski na froncie mogą skutecznie zachwiać wewnętrzne „faszystowską strukturą bunkra”.   Ten wróg się nie liczy ze stratami i konsekwencjami tj sam się nie zatrzyma ,a negocjacje ze stroną nie dotrzymująca żadnych ustaleń i umów są tylko dawaniem czasu wrogowi na     Z centrum szkolenia Andrzeja,  ochotnicy nie tylko będą bronić Lwowa i Równego i okolic dokładnie jak robiliśmy to w 1918, 1921 i 1939 roku również przed Rosjanami ,ale ruszą wyprzeć zło z Europy ( Ukraina jest jej ścisłym centrum geograficznym).

 

3. Przekazywać środki, kupować tylko z publikowanych przesyłanych Nam list i przekazywać do wskazanych składów skąd dostarczamy je do sztabu, gdzie intensywnie szkolą się ochotnicy już z całej Europy i nie tylko.

4. Pilnie uruchomić uzupełniający most powietrzny z USA. W Europie medykamentów i sprzętu i dosłownie wszystkiego nadal brakuje. Lean Lease realizuje inne priorytety  i działa centralnie tj. w praktyce zbyt wolno i nie dociera tak precyzyjnie w miejsca najpilniejszych potrzeb poszczególnych ochotniczych jednostek…

WAŻNE!

W Ukrainie nie znikła niebywała korupcja. Na to nakłada się jeszcze chaos wojny. Mimo oficjalne deklarowanej oficjalnej pomocy wojskowej wiele rzeczy nadal  nie dociera gdzie trzeba i w ilościach jakich trzeba. Łata to pilnie wszelkie braki niezależna pomoc, co potwierdzają informacje jakie otrzymujemy od samych ochotników, szkoleniowców i nie mniejsza długość list zaopatrzeniowych.

Listy konkretnych pilnych potrzeb z „SZTABU OBRONY PRZYKARPACIA” obejmując centra wsparcia i szkoleń z aż 5 podległych  miast.

Nacisk obecnie położono na INDYWIDUALNE ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE OCHOTNIKÓW i SZPITALE POLOWE jakie będą też mogły pomagać cywilom.

Pod opieką akcji są w tej chwili są 2 brygady oraz kolejne uzupełniane jednostki .

Lista przykładowych priorytetów do pilnego uzupełnienia (szczegóły w zakładce Lista zapotrzebowania)

  1. IFAK Trauma Medical Kit V1 first aid kits 65 pcs
  2. Tourniquets (self-adjusting) may be SICH type. (Alumnimuim rod) The handle for twisting the band must be made of duralumin because plastic ones often break! 130 pieces X4

 

UWAGA!

POTRZEBNE SĄ ŚRODKI NA SZYBKIE ZAKUPY W USA I ZAPEWNIENIE JAK NAJSZYBSZYCH DOSTAW LOTNICZYCH DO GDAŃSKA I RZESZOWA

PROSIMY TEŻ O POMOC W KOMPLETOWANIU POZYCJI Z LIST NA MIEJSCU DO ZAKUPU

 GROMADZIMY i PRZEKAZUJEMY RZECZY TYLKO Z OTRZYMANYCH LIST BEZPOŚREDNIO Z UKRAIŃSKIEGO SZTABU OP !!!

 Wysyłki do Gdańska i Gdyni odbywają się do przygotowanych magazynów i koordynatorów dyżurujących na ul. Stary Rynek Oliwski 15, 80-324 Gdańsk oraz Gdynia ul. Wiejska 27a/7 oraz bezpośrednio z USA transportem lotniczym,

Każda wpłacona kwota zostanie prawidłowo spożytkowana i najszybciej spowoduje, że trafi do właściwych miejsc. Potrzebna jest skuteczna pomoc oddolna. Tylko ona jako najszybsza i dokładnie skoordynowana pod kątem właściwych potrzeb jest nadal najskuteczniejsza.

To wielki test dla Nas Polaków i świata… Wszystkie waśnie, spory oraz bolesne historyczne niedopowiedzenia muszą teraz pójść na bok.  W innym wypadku zrobimy wielki prezent agresorowi. Jak przekazała mi telefonicznie wnuczka Naszego wielkiego admirała Unruga… „Teraz trzeba dawać przykład…”  Od wyniku i skuteczności tej pomocy zależy jak potoczy się też zaraz i Nasz los. Wystarczy spojrzeć na mapę i daty kolejnych aneksji oraz zapowiedzi z bunkra. „Czyste zło” jak określał putlerowską bestię  śp. prof. Brzeziński doradzając kolejnym prezydentom Stanów Zjednoczonych, jakiego się  teraz nie zatrzyma, to będzie się rozlewać jako ,że w miarę jedzenia apetyt czerwonej bestii tylko urośnie.

Rodziny Obrońców Wybrzeża wystosowały więc apele o jedność i dawanie przykładu, chrześcijańską solidarność w miłosierdziu.

Nie ma się co łudzić… Jeśli teraz  nie zatrzymamy wspólnie zła wspólnym światowym wysiłkiem ,a nie jak  w 1939, to niech Bóg ma Nas w Swojej opiece. My Polacy znamy historię doskonale, jaka teraz się w wielu aspektach „pobłażania” powtarza…

Główne konto

Stowarzyszenie WIATR OD MORZA https://www.facebook.com/Wiatr-od-Morza-105595471666611/

Wiejska 27A / 7, 81-068 Gdynia, Polska  KRS 0000894841   NIP 9581715626   REGON 388695286

IBAN

mBank :  PL  55 1140 2004 0000 3802 8158 6974

 

Każda wpłata tu to potencjalnie jedno życie jakie będzie chronić i ocali kolejnych klika utrzymując „polski korytarz życia” ,a ta wyniszczająca „wojna na  zasoby” zostanie dzięki Nam wygrana i tak skutecznie ,oraz jedyny możliwy sposób fizycznie zatrzymana.