Banicja

zakaz-wjazdu

W związku z notoryczną i niczym nie umotywowaną , agresywną postawą przejawiającą się w złośliwych , wulgarnych i obraźliwych ocenach członków klanu Veterani, udzielony zostaje kol. Czesterw BAN na serwerach klanu. Ban trwać będzie do odwołania.

   czesterw   

Jednocześnie informujemy , że w.w . został wykluczony z grupy Veterani po pół roku braku zmiany postawy naruszającej zapisy obowiązującego regulaminu.  Ponieważ  nadal bezprawnie używa oznaczeń klanowych w postaci znaku [V] to informacja o wykluczeniu będzie prezentowana do czasu zaprzestania bezprawnego posługiwania się znakiem w celu zabezpieczenia wszelkich możliwych działań podejmowanych w naszym imieniu.

novee

Główny technik w grupie Veterani i EGRH.