LEGION EGRH – Operacja Naptun „Za linią Wroga” cz. 1

I część rekonstrukcji siłami LEGION EGRH  oryginalnej Operacji Neptune  pt. „Za linią Wroga” odbyła się:

 20.09.2014 (SOBOTA)

Czas rekonstrukcji: 20.30 – 00:15

Prawdziwe tło historyczne :

Normandia 5 czerwca w nocy zrzucono elementy 82 Dywizji Powietrznodesantowej (505 ,507 i 508 Pułk Piechoty ) wraz z niedoświadczoną w boju 101 DP w zachodniej flance strefy inwazyjnej.   Pierwotnym celem było miasteczko Ste. Mere Eglise (w którym krzyżowały się drogi z Caen i Cherrbourga oraz drogi wylotowe z plaż), jak też strategiczne mosty na rzekach Douve i Merderet. Było to pierwsze miasto wyzwolone podczas operacji D-Day co uczyniła 505 jako jedyna lądująca bezpośrednio w celu. Kilka dni toczono ciężkie walki, odpierając niemieckie kontrataki. 507 i 508 wylądowały daleko od swoich stref  i wielu spadochroniarzy wzięto do niewoli i zginęło w bagnach rzeki Merderet. Mimo rozproszenia i sporych strat, przypadkowe grupy „All Americans” organizowały się i osiągały różne cele, o których nigdy nie słyszały, często pod dowództwem oficerów, których widzieli pierwszy raz w życiu. 9 czerwca elementy dywizji zdobyły ważny most na rzece Merderet, w rejonie La Fiere. Dywizja przekroczyła rzekę i następnego dnia 505 pułk zdobył ważną stację kolejową w Montenbourgu. W tym samym czasie 508 pułk ruszył za Douve w rejonie miasteczka Beuzeville-la-Bastille. 19 czerwca dywizja zdobyła miasto Pont l’Abbe. Przez następne dwa tygodnie kontynuowała walki wśród normandzkich poletek i żywopłotów, wyzwalając kolejne francuskie miasteczka i wypierając niemieckie wojska. „All Americans” zakończyli swoją normandzką kampanię zdobywając ważne wzgórza 131 i 95, górujące nad miastem La Haye-du-Puits, na zachodnim krańcu półwyspu Cotentin.

Spadachroniarze82DP

Żołnierze 82 Dywizji Powietrzno Desantowej w DC47

Dywizyjny raport po opuszczeniu Normandii brzmiał: „33 dni bez odpoczynku, bez uzupełnień. Każda misja zakończona sukcesem. Raz zdobyta ziemia nigdy nie została oddana wrogowi„. „Osiemdziesiąta druga” wróciła do Anglii 13 lipca.

Zadania ogólne 1 cz. fabuły rekonstrukcyjnej:

9 czerwca spadachroniarze z 82 DP z wydzielonego plutonu do zadań specjalnych „BAKER” otrzymują zadanie pomocy w ataku na ważny most na rzece  Merdret i  jego zniszczenia by uniemożliwić szybki przerzut posiłków kontratakującym zaciekle Niemcom. Próbują też uwolnić z niewoli lądujących klika dni wcześniej  i skazanych na śmierć za dywersję kolegów,  jak też zdobyć „języka” i zdobyć plany rejonu obrony i kontrataków atakując z zaskoczenia oficerów wroga w polowych kwaterach namierzonych i podanych  przez francuski ruch oporu.

Dowodzenie: blackelmo

Realizacja:

Lądowanie 3. 40. Przegrupowanie na punkcie zbornym i uzyskanie ustalonych wcześniej  pozycji wyjściowych 3.50

1. Unieszkodliwienie posterunku w okolicy kopalni (wykonano).  Symultaniczny atak 2 pododdziałów o godzinie 4.00.  Bez strat , 2 lekko rannych. Zdobyto skład broni. Nie odnaleziono żadnych dokumentów przy zabitym oficerze.

2. Przejęcie składu zrzuconej wcześniej i ukrytej przez partyzantów broni i amunicji w tunelu. 10% strat w zasadzce. Poległ dowódca BAKER ( zabity przez Niemców lub ogień własny partyzantów w krzyżowym ogniu) i towarzyszący mu sanitariusz (zwrotny ogień własny). Wszyscy osłaniający tunel partyzanci zginęli podczas intensywnej wymiany ognia.

3. Odnaleźć przemieszczane ze względów bezpieczeństwa przez Niemców HQ i przeszukać pod kątem planów oraz map obrony (w trakcie poszukiwań)
4. Uwolnić z pobliskiego obozu jenieckiego spadochroniarzy skazanych na śmierć przez rozstrzelanie z rozproszonego przez obronę plot zgrupowania podczas lądowania z 6 czerwca. Według ruchu oporu egzekucja ma odbyć się jutro rano, więc nie możemy czekać. W obozie Francuzi mają swoją pracownicę, która jest w stanie pokątnie dostarczyć ładunki, radiostację oraz dokonać dywersji (wysadzenia ogrodzenia). Jeńcy mogą podjąć heroiczną ucieczkę lub  czekać na atak BAKER. (wykonano częściowo w postaci ucieczki 50% więźniów).  Straty wśród uciekinierów 100%. 90% z rąk strażników,  oraz 10% z powodu zwrotnego własnego ognia podczas zbliżenia się zdobycznym pojazdem do własnych jednostek które przygotowały zasadzkę na Niemców.

5. Zdobycie fabryki i likwidacja posterunku wroga (wykonano bez strat) .

6. Wysadzić most kolejowy (w trakcie realizacji – oczyszczono podejście).  Utrata oddziału

7. Dostarczyć plany oraz jeńców do kwatery głównej zlokalizowanej na zamku Chateau de Bosson. (w trakcie)

Misja zakończy się, gdy plany niemieckiej obrony dotrą do kwatery naszych sił a pozostające na ziemi liczne oddziały „All Amercians” dokończą zadania.

Na spotkania z historią komórka EGRH LEGION zaprasza w każdą niedziele o godzinie 20.30 po spotkaniach na rosyjskich serwerach HARD MODE dla IRON FRONT44