NOC MUZEÓW – prezentacja moda wrzesień 1939

Przygotowania na prezentacje na 17 maja w najwyższej fazie zaawansowania….

[V]Beba – mecenas , główny administrator 2 serwerów

[V]Wlocz – obecnie emerytowany administrator i kustosz EGRH (3 zarządca moda Wrzesień 1939 oficjalnie przekazanego przez 2 zarządcę dla EGRH Veterani w ramach licencji na odtworzenie wszystkich bitew wojny obronnej 1939 roku i dalszy rozwój moda, 3 mission maker).

Wsparcie merytoryczne prezentacji:

[V]PolishFactor – pierwszy prowadzący i główny zarządzający EGRH / 2 mission maker/ video i music maker

[V]novee – koder / adminstrator 1 mision maker

Lecholas – map master , twórca map Wola Gułowska

Podziękowania dla:

Jaksa – pierwszy zarządca moda Wrzesień 1939

Topas – grafik , drugi zarządca moda Wrzesień 1939

i całej ekipy Wrzesień 1939

Zaprezentowane zostaną elementy moda, mapa Wola Gułowska, film promujący mod Wrzesień1939 ,  3 wybrane rekonstrukcje z przygotowywanej paczki najważniejszych bitew kampanii wrześniowej (Bitwa pod Kockiem, Kontrofensywa nad Bzurą), nowa strona Elektronicznej Grupy Rekonstrukcji Historycznych, oraz muzyka specjalnie  stworzona do rekonstrukcjii prezentacji.

Oto muzyka z trailera wrzesień 1939:   http://przeklej.org/file/W3P98I/Wola.Song.mp3

Szczegóły nocnego festiwalu komiksów i gier historycznych: http://www.komiks.gildia.pl/imprezy/festiwal-komiksu-historycznego/2014