Regulamin

Regulamin Klanu Veterani

Autorzy : Gnacik, Bruno, Zeus

 

Art. 1 – Wymagania wobec członków

§ 1. Ze strony technicznej, od każdego członka grupy wymaga się :

            – Posiadania oryginalnej kopii gry ArmA 3
            – Instalacji komunikatora TeamSpeak 3
            – Posiadania i korzystania ze sprawnych słuchawek i mikrofonu o jakości pozwalającej na bezkompromisową komunikację
            – Obecności na komunikatorze TeamSpeak podczas rozgrywki
            – Instalacji wszystkich potrzebnych modyfikacji wypisanych na stronie www.Veterani.pl/modyfikacje poprzez użycie programu Play withSix
            – Rejestracji na oficjalnej stronie grupy Veterani.pl oraz dołączenia do grupy na Steam

§ 2. Ze strony kultury osobistej i etyki, od każdego członka grupy wymaga się :

            – Wzajemnego szacunku wśród wszystkich Veteranów i Rekrutów
            – Dbania o dobre imię klanu poprzez stosowanie się do zasad kultury osobistej i aktywny udział w rozgrywkach z członkami innych grup

 

 

Art. 2 – Rozgrywki oraz Treningi

§ 1. Podczas wszelkich misji oraz treningów wszyscy aktywni gracze mają obowiązek posłuszeństwa wobec aktualnego dowódcy według wcześniej ustalonej drabiny dowodzenia.

§ 2. Każdy zobowiązany jest mieć presety Arsenału gotowe do pełnienia swojej głównej oraz pobocznej funkcji w rozgrywce (np. medyk, specjalista AT, grenadier), które muszą być zatwierdzone przez dowódcę.

§ 3. Dobór wyposażenia zależny jest od sytuacji symulowanej podczas misji i jest kierowane przez dowódcę misji oraz zespołu.

§ 4. Jeżeli ustalenia misji nie mówią inaczej, wyposażenie gracza nie może odbiegać od realizmu, przydzielonej mu roli oraz faktycznego uzbrojenia symulowanej armii.

§ 5. Winno się przestrzegać i szanować czas pozostałych członków grupy czyli zjawiać się na serwerze przynajmniej piętnaśnie minut przed ustaloną godziną rozpoczęcia zadania.

 

Art. 3 – Aktywność

§ 1.  Klanowicze mają obowiązek wykazywać się aktywnością w klanie przynajmniej 2 razy w tygodniu oraz stawiać się na przynajmniej jednym z dwóch treningów (wtorek/piątek).

§ 2. Gracz aktywny to osoba, która w miarę swoich możliwości udziela się w trakcie rozgrywek, dąży do rozwinięcia umiejętności klanu i współpracy z innymi graczami.

§ 3. Nieobecności powyżej 7 dni należy zgłaszać do jednego ze sztabowców klanu.

§ 4. Gracz, który jest nieobecny dłużej niż miesiąc i nie usprawiedliwia swej nieobecności, może zostać wydalony z klanu.

§ 5. Gracz, który nieusprawiedliwia swojej obecności na jednym z dwóch obowiązkowych szkoleń, otrzymuje ostrzeżenie.

§ 6. Gracz, który otrzymał 3 ostrzeżenia zostaje usunięty z grupy.

§ 7. Raz w miesiącu każdy gracz ma prawo do pozbycia się jednego z ostrzeżeń.

§ 8. Klanowicze, którzy są w grze lecz nie wykazują zaangażowania i jakiegokolwiek zainteresowania życiem klanu zostaną uznani za graczy nieaktywnych i usunięci z grupy.

§ 9. Przynależność do innych grup/klanów/drużyn związanych bezpośrednio z grą ArmA wyklucza gracza z szeregów Veteranów.

§ 10. Osoba, która przeczytała regulamin ma obowiązek poinformować o tym jednego z aktywnych Veteranów i powiedzieć mu hasło "Alpha Bravo Charlie"