Szkolenie Medyczne

 

 

Rodzaje obrażeń
  Nazwa angielska:      Nazwa polska:    Przyczyny:     Spowodowany ból:     Krwawienie:  
 Abrasion / scrape   Dreśnięcie, otrarcie

 Upadki, wypadki sam.

Bardzo mały Bardzo małe
 Avulsion  Rana płatowa, rana darta

 Wybuchy, wypadki sam, granaty, postrzały, ugryzienia.

Wielki Duże
 Contusion / Brusie  Stłuczenie

Postrzały, backblast, uderzenia, wypadki sam, upadki

Średni Brak
 Crushed tissue Zgniecenie tkanek miękkich

Upadki, wypadki sam, uderzenia

Średni Małe
 Cut Rana cięta

Wypadki sam, granaty, wybuchy, artyleria

backblast, pchnięcia nożem

Lekki  
 Lacreation / tear Rozerwanie skóry

Wypadki sam, uderzenia

Lekki Średnie
 Velocity Wound Rana postrzałowa

Postrzały, granaty, wybuchy, artyleria

Bardzo duży Średnie
 Puncutre Wound Rana kłuta

Pchnięcia nożem, granaty

Lekki Bardzo małe

 

 

 

 

                           

 

  Bandaż Packing Bandage Bandaż elastyczny QuickClot

Efektywność opatrunków

 

Dreaśnięcia Otarcia B. Wysoka B. Wysoka    B. Wysoka      Średnia
Rana darta, płatowa B. Niska     B. Wysoka    B. Niska          Wysoka
Stłuczenie B. Wysoka B. Wysoka    B. Wysoka      Średnia
Zgniecenie Tkanek  Niska         Niska           B. Wysoka      Średnia
Rana cięta B. Niska     B. Niska        B. Wysoka      Średnia
Rozerwanei skóry Średnia      B. Niska        B. Wysoka      Średnia
Rana postrzałowa B. Niska     B. Wysoka     Niska             Wysoka
Rana kłuta  Niska        B. Niska        Wysoka           Wysoka