Regulamin

Regulamin serwera

#1 Spamowanie na chacie ZABRONIONE / #1 Chat spams are NOT ALLOWED
#2 Spamowanie chatu głosowego na kanale strony ZABRONIONE / #2 Voice Chat Spams on Side Channel are NOT ALLOWED
#3 Nienawiść, rasizm ZABRONIONE / #3 Hate, Racism are NOT ALLOWED
#4 W promieniu 1 kilometra od sprzedawcy nie wolno kampić / Within a radius of 1 kilometers from the trader is not allowed to camp
#5 Kradzieże pojazdów na safezonach (nawet gdy są odblokowane) ZABRONIONE / Stealing vehicles (even unlocked) on safezones are NOT ALLOWED
#6 Budowa baz w mieście i promieniu 300m od miast ZABRONIONA / Construction of bases in the city and within 300m from the cities are NOT ALLOWED